Jesus för världen

EM

Under 1800-talet och 1900-talet var Sverige ett land som sände ut många missionärer som gav sina liv för att andra folk skulle få del av evangeliet. Frukten ser vi idag.

Vi vill att Sverige under tjugohundratalet åter blir ett land som sänder ut människor för att i ord och handling förmedla det glada budskapet om Jesus som judarnas Messias och hela världens Frälsare.

Organisationerna som presenteras är självständiga och har olika fokus, men samma grund.

Om Evangeliskt missionsarbete
Se facebooksidan

 

Norea

Norea kvinna lyssnar

Mediemission över alla gränser. Läs mer

 

Evangelisk Luthersk Mission

ELM-BV foto Jonny Bjuremo Jesus- och bibelcentrerad mission i Eritrea, Etiopien, Kenya, Peru och Sverige. Läs mer

 

Nordisk Östmission

Ukraina

Nordisk Östmission stöder enskilda och församlingar i Östeuropa och Asien. Läs mer

 

SELMA

Botswana

SELMA understöder och främjar evangelisk-lutherskt missionsarbete i Afrika främst genom den evangelisk lutherska kyrkan i Botswana. Läs mer

 

META

Mongoliet barn

META verkar i Mongoliet genom missionärerna Bertil och Gun Andersson. Läs mer

 

Nordiska Lutherhjälpen

child-251920_1280

Nordiska Lutherhjälpen (NLA) grundades 2011 för att underlätta för enskilda och församlingar att vara delaktiga i bistånd som utgår från evangeliet och ser till hela människan i vardag och katastrof. Läs mer

 

Källan

Foto: Den Norske Israelsmisjon

Källan grundades 1999 och verkar för att fler skall få ta emot biblisk förkunnelse och undervisning, samt bli delaktiga i att ge tillbaka evangeliet till det judiska folket. Läs mer

 

Luthersk Litteratur-Mission

Stöder fattiga kyrkor och församlingar och enskilda med Biblar och god kristen litteratur. Har genom åren tryckt flera miljoner skrifter på över 30 olika språk. Läs mer