Jesus för världen

Evangeliskt missionsarbete (EM) är ett informellt nätverk för mission på samma grund. Organisationerna är fristående från varandra.