Startsida

Under 1800-talet och 1900-talet var Sverige ett land som sände ut många missionärer som gav sina liv för att andra folk skulle få del av evangeliet. Frukten ser vi idag.

Vi vill att Sverige under tjugohundratalet åter blir ett land som sänder ut människor för att i ord och handling förmedla det glada budskapet om Jesus som judarnas Messias och hela världens Frälsare.

Om Evangeliskt missionsarbete (EM)