Evangelisk Luthersk Mission

Foto: Jonny Bjuremo

Jesus- och bibelcentrerad mission i Eritrea, Etiopien, Kenya, Peru och Sverige

 

Evangelisk Luthersk Mission (ELM-BV) bedriver verksamhet i Sverige, Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru. Sedan 1911 har vi arbetat för att fler människor skall få höra om Jesus.

Sverige: gudstjänster på många platser, omfattande barn- och ungdomsverksamhet, missionsgårdar, bibel- och lärjungaskola, undervisning för alla åldrar

Eritrea: samarbete med och stöd till den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea (ELCE)

Etiopien: samarbete med och stöd till den evangelisk-lutherska kyrkan i Etiopien (EELC), nödhjälpsarbete

Kenya: missionär på plats som arbetar i freds- och försoningsarbete i den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK)

Peru: missionärer på plats arbetar med förkunnelse, barn- och ungdomsarbete, församlingsplantering med mera

Gåvor

Plusgiro: 5 58 43-7
Bankgiro: 476-1144
Swish: 123-495 65 95

Webbsida

www.elmbv.se

Janne Smetana, tidigare missionär i Peru, skriver från missionsfältet. Läs