Källan

För att fler skall lära känna Messias

Källans logotype

 

 

Källan grundades 1999 och verkar för att fler – judar och icke judar – skall få ta emot biblisk förkunnelse och undervisning.

Vår längtan är att fler judar fördjupas i judisk tro och liv, och får lära känna juden Yeshua (Jesus) som messias. Vi vill också förmedla kunskap och information om kristendomens judiska rötter, samt om Jesustroende judar i historia och nutid.

Källans arbete för det judiska folket kallas Israelsmission – för vår mission (vårt uppdrag) är att verka i Israel och för dess folk. I Sverige har detta rötter till 1875 och är ett arv Källan idag för vidare. Bara 0,3 % judar i Israel tror att Jesus är Messias. Nu är tiden inne för oss att ge tillbaka det vi har tagit emot – evangeliet om Yeshua (Jesus) – judarnas Messias och världens ende frälsare.

På plats i Israel
I Tel Aviv är vi partner i Immanuelskyrkan. Här samlas en luthersk församling vars medlemmar kommer från alla jordens hörn – judar och icke-judar. Det judiska och messianska inslaget är mycket påtagligt. Församlingen är mycket aktiv med bland annat bibelstudiegrupper, bönemöten, ungdomsgrupp, barngrupp, alphakurs och stort diakonalt arbete. På sabbatsdagen firas gudstjänst på engelska med hebreiska inslag i liturgin och om söndagarna på engelska. Varje vecka samlas omkring 60-80 personer från många olika nationaliteter till gudstjänst i kyrkan, varav omkring 20 jesustroende judar. De unika glasmålningarna, orgeln och byggnaden blir användbara verktyg för att presentera evangeliet för många judar. Immanuelskyrkan erbjuder också varje månad gratis orgelkonserter. Många tar chansen att få ett Nya testamente på hebreiska vid utgången, eller pratar med någon av medarbetarna om Jesus. Till sabbatsgudstjänsten kommer det ofta judiska gäster, men vid jul blir det extra mycket då kyrkan fylls till bristningsgränsen av israeler som vill uppleva en kristen jul. Kyrkan och församlingshuset används också av andra messianska församlingar.

Öppna hem för israeler
Vi vill stimulera vänskap mellan svenskar och israeler. Genom personlig kontakt upptäcker man snart att vi alla, var vi än kommer ifrån, är unika personligheter, och då blir det mindre stereotyper. Dessutom är det så att en väldigt stor andel av de judar som tror på Jesus som Messias har kommit till tro just genom att en hednakristen (icke-jude) har delat sitt liv och sin tro på Israels Gud med sina judiska vänner. Vi har ett nätverk av värdar som öppnar sina hem för att ta emot israeler.

Övrigt missionsarbete Källan bedriver
Utöver ovanstående sänder vi volontär till Ukraina för medverkan i evangelisationssatsningar, vi har en en Evangelisationskassa för att ge resurser till vardagsevangelisation, vi ger ut tidningen Livskällan, är aktiv medlem i TV16, har kontakt i Indien, och står bakom Evangeliskt missionsarbete. Se mer på Källans webbsida

Ge en gåva

Plusgiro: 495 73 12 – 4
Swisch: 0704136726 (ange ”Källan”)

Ungdomar-Jews-for-Jesus-Odessa