Källan

För att fler skall lära känna Messias

Källan grundades 1999 och verkar för att fler judar, men även andra, skall få ta emot biblisk förkunnelse.

Vår längtan är att fler judar fördjupas i judisk tro och liv, och får lära känna juden Yeshua (Jesus) som messias. Vi vill också förmedla kunskap och information om kristendomens judiska rötter, samt om Jesustroende judar i historia och nutid.

Vårt arbete kallas ibland Israelsmission – för vår mission (vårt uppdrag) är att verka i Israel och för dess folk. I Sverige har detta rötter till 1875 och är ett arv Källan för vidare. Bara 0,3 % judar i Israel tror att Jesus är Messias.

På plats i Israel
I Tel Aviv är vi partner i Immanuel Ministries som står bakom den lutherska församlingen som samlas i Immanuelskyrkan, med medlemmar från alla jordens hörn – judar och andra. Kyrkan, de unika glasmålningarna och orgeln är användbara verktyg för att presentera evangeliet för många israeler.

Öppna hem för israeler
En stor andel av de judar som tror på Jesus som Messias har kommit till tro just genom att en hednakristen (icke-jude) har delat sitt liv och sin tro på Israels Gud med sina judiska vänner. Vi har i Sverige ett nätverk av värdar som öppnar sina hem för att ta emot israeler på resa.

Evangelisation och media
Vi sänder volontärer till Ukraina för medverkan i evangelisationssatsningar bland judar och andra, har en Evangelisationskassa för att ge resurser till vardagsevangelisation, ger ut tidningen Livskällan, och är aktiv medlem i TV16.

Gåvor

Plusgiro: 495 73 12 – 4
Swisch: 0704136726 (ange ”Källan”)

Webbsida

www.kallan.org

Källans logotype