Källan

Evangeliet tillbaka till judarna

Källan grundades 1999 och verkar för att fler – judar och icke judar – skall få ta emot biblisk förkunnelse och undervisning.

Källans logotype

 

 

Källans arbete för det judiska folket kallas Israelsmission – för vår mission (vårt uppdrag) är att verka i Israel och för dess folk. I Sverige har detta rötter till 1875 och är ett arv Källan idag för vidare. Bara 0,3 % judar i Israel tror att Jesus är Messias. Nu är tiden inne för oss att ge tillbaka det vi har tagit emot – evangeliet om Yeshua (Jesus) – judarnas Messias och världens ende frälsare.

I Israel och Östeuropa ger vi – dels direkt, dels via Den Norske Israelsmisjon – stöd till messianska församlingar, utbildning av församlingsledare och evangelisation. Men även äldrevård, diakoni och försoningsarbete.

I Sverige sprider vi kunskap och information om kristendomens judiska rötter, samt Jesustroende judar i historia och nutid. Vi vill även förmedla kontakter så att fler unga kan göra en insats som volontär i Israel.

Dessutom ger vi ut tidningen Livskällan gratis, är aktiv medlem i TV16 och står bakom Evangeliskt missionsarbete. Se mer på Källans webbsida

Ge en gåva

Din gåva till Källan gör att fler – judar och icke judar – får ta emot biblisk förkunnelse och undervisning.

Plusgiro: 495 73 12 – 4
Swisch: 0704136726 (ange ”Källan”)

Ungdomar-Jews-for-Jesus-Odessa