Luthersk Litteratur-Mission

Biblar och böcker till enskilda och församlingar

  • Stöder fattiga kyrkor och församlingar och enskilda med Biblar och god kristen litteratur.
  • Har genom åren tryckt flera miljoner skrifter på över 30 olika språk.
  • Ger ut tidningen BREVET.
  • Har säte i Vännäs.
  • Grundades av Kenyamissionär och kyrkoherde Martin Lundström.

Bakgrund

Kyrkoherde Martin Lundström grundade Luthersk Litteratur-Mission 1975 efter 17 år som missionär i Kenya. Grundplåten till verksamheten fick han som gåva av predikant Signar Andersson som under sin sjukdomstid krockat med bilen varvid vänner gjorde en insamling till en ny bil. Signar Andersson lämnade pengarna till Martin Lundström som såg behovet av kristen litteratur.

Översättningen av Rosenius Dagbetraktelse till engelska blev en språngbräda till andra översättningar. Genom åren har arbetet utvidgats. Fler och fler länder har fått ta emot skrifter. I första hand har LLM stått för tryckkostnaden. Översättning och distribution har mottagaren oftast ansvarat för.

Martin Lundström bodde på Luthergården tillsammans med sin hustru Gunborg. I dag utgör Luthergården ett centrum där böcker och Biblar finns förvarade innan de sprids. Här sker i dag också en stor del av korrespondensen.

Efter Martin Lundströms död blev riksdagsman Tore Nilsson LLM:s ordförande. I dag arbetar en styrelse med geografisk närhet till varandra ideellt med att besluta om vilka böcker som ska tryckas och vart böckerna ska spridas.

Gåvor

Bankgiro: 833-7024

Webbsida

https://www.llm.nu/