Aktuellt

Klot, Världen, Europa, Kalkon, Svart Hav, Ryssland

Stöd missionsarbete med Jesus i centrum
Se meny för mer information om organisationer som tar Jesus missionsbefallning på allvar.

Artiklar
Jan Ulrik Smetana, missionär i Peru, skriver direkt från missionsfältet. Läs

Artikel av Carl-Henrik Karlsson i tidningen Dagen om behovet av coachning av pionjärer och entreprenörer i bland annat missionsarbete. Läs

Läsvärt
Hög tid att prioritera de onådda, av Olof Edsinger