Aktuellt

Mission i Öst – missionskonferens i Göteborg

Vi planerade detta för en dag i höst, men pga pandemin (med utländska gäster) siktar vi på våren 2022.

Församlingsfakulteten i Göteborg, Ekmansgatan 3.

09:30 – 10:00 Inledning av dagens konferens, Martin Wihlborg.

10:00 – 10:30 Presentation av inbjudande organisationer – Källan, Nordisk Östmission, Nordiska Lutherhjälpen, Norea och Scriptura.

10:30 – 11:00 Kaffe

11:00 – 12:00 Bibelöversättning, den viktigaste uppgiften för en missionsorganisation. Brane Kalcevic berättar om IFB:s arbete med bibelöversättning till ickeryska språk i Ryssland. (Nordisk Östmission stöder översättningen till ängsmariska.)

12:00 – 13:30 Lunch på egen hand

13:30 – 14:30 Att vara luthersk kyrka i Ukraina. Oleg Schewtjenko (biskopens högra hand) eller Sergej Bevs (pastor) från SELKU berättar om hur det är att predika evangeliet i Ukraina.

14:30 – 15:00 Kaffe

15:00 – 16:00 Att vara luthersk kyrka i Ryssland. Konstantin Subbotin (domprost och bitr biskop) från Uralkontraktet i Ingermanländska kyrkan berättar om hur det är att predika evangeliet i Ryssland

16:00 – 17:00 Diskussion och avslutning

Arrangör: EM (Evangeliskt missionsarbete) – ett informellt nätverk för mission på samma grund. Se www.evangeliskt.se. På årets konferens är Nordisk Östmissions arbete i fokus.

Pga covid-19 finns en risk att konferensen inte går att genomföra. Aktuell information och utförligt program finns på www.evangeliskt.se/missionskonferens.

Klot, Världen, Europa, Kalkon, Svart Hav, Ryssland

_________________________________________________________________

Stöd missionsarbete med Jesus i centrum
Se meny för mer information om organisationer som tar Jesus missionsbefallning på allvar.

Artiklar
Jan Ulrik Smetana, missionär i Peru, skriver direkt från missionsfältet. Läs

Artikel av Carl-Henrik Karlsson i tidningen Dagen om behovet av coachning av pionjärer och entreprenörer i bland annat missionsarbete. Läs

Läsvärt
Hög tid att prioritera de onådda, av Olof Edsinger