Nordiska Lutherhjälpen

I vardag och katastrof

 

Nordiska Lutherhjälpen grundades 2011 för att underlätta för enskilda och församlingar att vara delaktiga i bistånd som utgår från evangeliet och ser till hela människan i vardag och katastrof.

  • Katastrofbistånd
  • Diakoni i Jerusalem
  • Gatubarn
  • Hantverksutbildning
  • Hälsa och sjukvård

Syfte
Syftet är att utifrån Kristusbekännelsen och kallelsen i evangeliet, ge människor – oavsett religionstillhörighet – stöd till att själva ta sig ur fattigdom, ohälsa och social nöd, samt ge möjlighet att ta emot Jesus som Herre och frälsare och leva i en kristen gemenskap.

Bakgrund
När Lutherhjälpen grundades 1947 ägnade man sig åt utvecklingsarbete och katastrofinsatser. Fokus var till en början efterkrigstidens Europa, men utökades sedan till andra världsdelar. Verksamheten grundades i evangeliet såsom internationell diakoni, och fördes år 2008 samman med det år 1874 grundade Svenska kyrkans mission, i det som fick namnet Svenska kyrkans internationella arbete. Svenska kyrkans internationella arbete kom att få en inriktning som allt mer distanserade sig från evangeliets innehåll. Ur detta växte ett behov av en internationellt samlande kanal, utgående från evangeliet, helt fokuserad på bistånd och som även innefattade insatser i katastrofområden.

Gåvor

Plusgiro: 62 86 94 – 2
Swish: 123 32 08 725

Webbsida

www.nordiclutheraid.org

Logotype NLA (1)