Nordisk Östmission

Stöder församlingar och enskilda i Östeuropa och Asien

 

I 60 år har vi arbetat med att sprida Guds Ord och att hjälpa människor materiellt. Vi gör det med övertygelsen att den viktigaste uppgiften för en missionsorganisation är att förkunna evangeliet om Frälsaren Jesus Kristus, som har lidit och dött i vårt ställe. Men denne Frälsare har också givit oss ett uppdrag att stödja och hjälpa våra medkristna materiellt här på jorden.

Några exempel vår verksamhet:

• Stöd till bibelöversättning bland folk i Ryssland som inte har ryska som sitt modersmål. Översättningarna görs av Institutet för bibelöversättning. För närvarande stöder vi deras bibelöversättning till ängsmariska ett språk som talas av ett folk vid Volgas stränder.

• Stöd till utbildning i Lettland via Lutherakademin.

Översättning och tryckning av annan kristen litteratur framförallt till ryska och lettiska. Senast har vi gett ut Luthers huspostilla på ryska och en bok av Eva Spångberg.

• Hjälp till lutherska församlingar framförallt i Ukraina men även i Litauen och Vitryssland.

• Stöd till Barnens ambassad i Kiev, som har gett möjlighet att låta gatubarn få tillbringa sommaren vid Svarta Havet eller Karpaterna.

• Hjälp till församlingsbygge på Kronstadt i närheten av S:t Petersburg i Ryssland.

Hjälptransporter. Några gånger om året går det i väg hjälptransporter från vårt insamlingslager i Solberga. Transporterna har gått till Rumänien, Ukraina och Litauen.

Stöd till kristna i Iran. Via TWR (Trans World Radio) stöder vi radiomission och mission på plats i Iran. De kristna i Iran får idag lida mycket pga sin kristna tro och har ofta svårt att få tillgång till ett kristet budskap.

• Stöd till evangelisation i Slovakien.

Vi hoppas att du vill vara med i detta arbete och vädjar därför om en gåva till Nordisk Östmission. Vi ber också om att du med dina förböner skall stödja vår verksamhet.

För Nordisk Östmission
Martin Wihlborg, ordförande

Gåvor

Plusgiro: 42 20 57­0
Bankgiro: 484 535­0

Webbsida

www.nordiskostmission.se

NÖ