Norea

Norea Sverige är en fristående missionsorganisation som sprider budskapet om Jesus med hjälp av media. Vi är verksamma både i Sverige och internationellt.

norea presI Sverige utvecklar vi program i olika format som enskilda kristna, församlingar och organisationer kan använda i sitt evangelisations- och missionsarbete.

Internationellt samarbetar vi med två stora medieorganisationer: Trans World Radio (TWR), som sänder kristen radio på mer än 230 språk och dialekter i 160 länder, och SAT-7, som sänder satellit-TV i Nordafrika och Mellanöstern.

Eftersom Norea inte tillhör någon specifik kyrka eller samfund, kommer understödjare från många olika sammanhang. Det gemensamma är att vi tror på en levande Gud, skapare av allting, och på Jesus, som dog och uppstod för alla människor.

Vill du veta mer? Besök vår hemsida noreasverige.se eller kontakta oss:

Adress: Östergatan 20, 262 31 Ängelholm
Telefon: 0431-41 47 50
E-post: norea@noreasverige.se

Plusgiro: 52 41 80-7
Swish: 1235142054

Logga_till_TWR360