Om EM

Evangeliskt missionsarbete (EM) är ett informellt nätverk för mission på samma grund. Organisationerna (se meny) är fristående från varandra.

Källan startade EM 2015 för att främja andra organisationers missionsarbete i olika länder, stötta nya initiativ, ge rum för nätverkande och lyfta missionsfrågan. Nätverket planerar för gemensamma missionskonferenser och artiklar om mission.

Sverige – ett sändande land

Under 1800-talet och 1900-talet var Sverige ett land som sände ut många missionärer som gav sina liv för att andra folk skulle få del av evangeliet. Frukten ser vi idag.

Vi vill att Sverige under 2000-talet åter blir ett land som sänder ut människor för att i ord och handling förmedla det glada budskapet om Jesus som judarnas Messias och hela världens Frälsare.

Mål

Vårt mål är mer evangelisk mission och bistånd.

Bakgrund

Bakgrunden är att missionsintresset svalnar i Sverige. Frågan om Jesus som judarnas Messias och världens ende Frälsare nedtonas eller förnekas. Missionsorganisationer som står på samma grund strävar ofta med små resurser. Vi behöver se varandra som goda grannar för att nå det mål den egna organisationen har.

Logotype

Logotypen för EM visar på att mission utgår från evangeliet och att evangeliet skall predikas i hela världen.