Om EM

EM

För mission på samma grund

Evangeliskt missionsarbete (EM) är en del av Källan för att främja andra organisationers missionsarbete i olika länder, stötta nya initiativ, ge rum för nätverkande och lyfta missionsfrågan.

Vårt mål är mer evangelisk mission och bistånd.

Bakgrunden är att missionsintresset svalnar i Sverige. Frågan om Jesus som judarnas Messias och världens ende Frälsare nedtonas eller förnekas. Missionsorganisationer som står på samma grund strävar ofta med små resurser. Vi behöver se varandra som goda grannar för att nå det mål den egna organisationen har.

Missionsarbete är avgörande för det handlar om var vi ska tillbringa den långa evigheten. Utan tro och förtröstan på Jesus som vår personliga frälsare och Herre så går vi evigt förlorade. Kunskap om Gud räddar ingen, vi måste bli omvända till Gud. Gud vill att fler människor, också här i Peru, ska få höra evangelium och komma till levande tro. Snart kommer Herren tillbaka och då blir det för sent att bedriva mission. Men idag kan människor räddas till evigt liv, därför sänder Herren ännu ut oss. Vi är glada att vi fick kallelsen att åka till Peru och att få vara missionärer!
Jan Ulrik Smetana, missionär för ELM-BV i Chiclayo, Peru

 

Artiklar

Jan Ulrik Smetana, missionär i Peru, skriver direkt från missionsfältet. Läs

Artikel av Carl-Henrik Karlsson i tidningen Dagen om behovet av coachning av pionjärer och entreprenörer i bland annat missionsarbete. Läs

cropped-världskarta.jpg