På plats i Peru

Vi är en familj på 6 personer som reste ut till Peru sommaren/hösten 2014 för att arbeta i den evangelisk lutherska kyrkan i Chiclayo – Iglesia Evangélica Luterana de Chiclayo, IELCH – som ligger i norra Peru.

Kyrkan består av fyra församlingar i staden Chiclayo och en församling finns i staden Piura som ligger tre timmars bilfärd rakt norrut genom öknen. Här har ELM­-BV bedrivit missionsarbete tillsammans med en amerikansk missionsorganisation (World Mission Prayer Leag) sedan1994. Kyrkan blev mera självständig 2007 då man för första gången valde egen kaplan, president och kassör. Vi i ELM-­BV stödjer fortfarande kyrkan genom missionärsinsatser och en del ekonomiskt stöd.
Gemenskap Peru

I Peru är det öppet att predika Guds ord utan att någon hindrar oss. De flesta i Peru tror på Gud och har kunskap i den kristna trosläran genom att den katolska kyrkan verkat i landet sedan den spanska invasionen på 1500 talet. Det gör att det är lätt att föra in på andliga samtal. Man räknar med Gud på ett annat sätt än hemma i Sverige. Men inte mer än tio procent av befolkningen går regelbundet till katolska kyrkan. Många har inte en levande relation med Gud genom Jesus Kristus, så behovet av evangelium är stort i Peru.

Synden över alla synder är att lyssna till ormens lögn att det inte räcker med det Jesus har gjort utan vi måste fixa problemet själva. Dessa ord av Luther stämmer väl in. Många människor här förtröstar hellre till helgonen och jungfru Maria än till Jesus och hans fullbordade verk. Jag har ofta tänkt på Paulus ord i Rom 10:3 när jag ser den andliga situationen här i Chiclayo. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. (Rom 10:3) Men Paulus hade en önskan, ja en ständig vånda i sitt hjärta för sitt folk att de skulle lära känna Herren Jesus. Denna önskan har Herren lagt även i våra hjärtan att flera här i Peru ska bli omvända kristna. Därför svarade vi ja när vi fick kallelsen att åka till Peru som missionärer.

Även om samtalsklimatet är öppet så finns ändå stort motstånd emot evangelisk tro i landet. Den katolska traditionen är stark i Peru och de som blir evangeliskt kristna kan få det svårt och det finns också andra andliga mörka krafter i rörelse. Häxkonst är inte ovanlig och dit söker sig många för att få hjälp. Vi står i en kampsituation.

Kyrkan växer inte numerärt, den består idag av mindre än 100 personer. Men en och annan kommer till tro och församlingarna predikar oförtrutet vidare, utan att se på resultatet. Och Jesus har sagt: var inte rädd du lilla hjord för min Fader har beslutat att ge er riket. (Lukas 12:32)

Förutom arbete med kvinnor och barn samt förkunnelse centralt i kyrkan har vi som familj fått en särskild uppgift att arbeta med församlingsplantering mot en by som heter Luya som ligger 2,5 mil utanför Chiclayo. När vi kom in bestod arbetet av hembesök. Visionen om att bilda en församling fanns sedan länge. När jag själv funderade på vilka steg som bör tas för att samla dem vi besökte till en församling, ledde oss Herrens Ande till en familj vars son var besatt av en ond ande. Föräldrarna ville ha hjälp. Vi bad för den unge mannen och för hela familjen, först i syndabekännelse och sedan genom förbön. Den unge mannen blev befriad och sedan även döpt.

Idag utgör deras hem den plats där vi nu har regelbundna gudstjänster och bibelstudium. Dessa föräldrar blev de allra första medlemmarna i den lutherska kyrkan Luya. Det var Guds Ande som ledde oss i dessa steg att kunna få en fast plats och bilda en liten församling, som vi hoppas ska växa och mogna.

Nattvard Peru

Missionsarbete är avgörande för det handlar om var vi ska tillbringa den långa evigheten. Utan tro och förtröstan på Jesus som vår personliga frälsare och Herre så går vi evigt förlorade. Kunskap om Gud räddar ingen, vi måste bli omvända till Gud. Gud vill att fler människor, också här i Peru, ska få höra evangelium och komma till levande tro. Snart kommer Herren tillbaka och då blir det för sent att bedriva mission. Men idag kan människor räddas till evigt liv, därför sänder Herren ännu ut oss. Vi är glada att vi fick kallelsen att åka till Peru och att få vara missionärer!

Missionsarbetet här ute består idag till stor del av att stödja en liten etablerad kyrka att själva predika Guds ord i sitt land och sin kultur, och att växa och mogna. Evangelisk luthersk tro och tradition är ung här i Peru. Evangelisk lutherska förebilder och fäder finns inte här som i Sverige. Fortfarande kämpar den första generationens pastorer, utan utbildning och lön, och det är på väg att växa fram en andra generation, unga i kyrkan, som börjar ta ansvar.

Jan Ulrik Smetana
Missionär i Chiclayo, Peru

Ann­Charlotte, Adam 16, Cornelia 14, Filip 11 och Ella 5 år.

peru-chiclayo