Scriptura

Evangelisk Litteraturmission – SCRIPTURA ger ut och sprider kristen litteratur inom de områden utanför Sverige, där behov av kristen mission finns, såväl för teologisk utbildning som för uppbyggelse i vidare mening. Sådan litteratur skall stå i överensstämmelse med Bibeln och de evangelisk-lutherska bekännelse-skrifterna.

Medel till bibelspridning kan också anslås inom ramen för den lutherska kyrkans verksamhet i de områden där behov anses föreligga.

Vår litteratur kommer till nytta och blir efterfrågad och använd. Den blir en hjälp för präster och evangelister, för församlingsbor, hem och ungdomar. Med gedigen undervisning rustas församlingarna att möta hoten från svärmeri och villfarande sekter och sekularisering. När de unga kyrkorna vinner många medlemmar, är det nödvändigt att bygga upp trons liv.

För mer information, kontakta:

Roland Gustafsson (Afrika): 076-165 15 59
Per-Anders Grunnan (Östeuropa / Ryssland): 072-332 34 42

Stöd Evangelisk Litteraturmission – SCRIPTURA

Bankgiro: 247-6760

En publicerad artikel i tidningen Kyrka & Folk redogör för Scripturas historia och verksamhet. Se artikel med bilder, eller läs i tidningen Kyrka & Folk.