SELMA

Stöder kyrkan i Botswana

 

SELMA grundades 1993 av Ingvar och Tyyne Hermansson för att understödja och främja evangelisk-lutherskt missionsarbete i Afrika främst genom den evangelisk lutherska kyrkan i Botswana. Stiftelsen står under tillsyn av länsstyrelsen, och räkenskaperna granskas av auktoriserad revisor. Ordförande är Bengt Ådahl, Oskarström. 

På många platser i Botswana finns det små grupper av lutherska kristna som så långt möjligt försöker fira regelbundna gudstjänster, trots att det kan dröja veckor eller månader innan någon präst kan besöka platsen.

Botswana täcks till stor del av Kalahariöknen (80%) och det är på grund av de stora avstånden i landet omöjligt att hålla alla dessa små församlingar med präst, som kan svara för den söndagliga gudstjänsten. Istället leds många av de små församlingarna av lekmän som har ansvar för att man kan samlas till gudstjänst.

I de större församlingarna har man ett omfattande och imponerande kristet barnarbete, även daghems-verksamhet, där många barn får de första ogrumlade kontakterna med kristen tro och undervisning. Många barn också från icke-kristna hem kommer till den verksamhet som kyrkan bedriver och som har samhällets uppskattning och indirekta stöd.

Ute i församlingarna finns det grupper av ”Bomme ba thapelo,” Bönekvinnor, ett slags kyrkans frivilligkår, som på många sätt bär upp arbetet i de ofta små församlingarna. Bönekvinnornas motsvarighet finns i flesta kyrkor i Afrika, både lutherska och andra, fastän med olika namn. Ibland kallas de för Bibelkvinnor(Sydafrika), ibland Vashandiri, ”de som tjänar,” (Zimbabwe).

Botswana hör till de länder som är allra värst drabbade av HIV/Aids med mer än 20% av befolkningen smittade. Sjukdomen har i verklig mening blivit ett gissel som slår hårt mot hela landet, vilket också gäller kyrkorna. Dels måste man satsa en stor del av sina resurser på att bekämpa sjukdomen både genom undervisning och genom att ta hand om aidssjuka föräldrar och deras barn.

SELMA ger också i mån av resurser stöd till den lilla lutherska kyrkan i Sudan där situationen för de kristna på många håll är oändligt svår, och där det också råder svår svält pga krig och förföljelser.

Vi tackar för de gåvor som vi fått från församlingar och enskilda! Vi vädjar till om fortsatt stöd genom kollekter och gåvor till stiftelsens verksamhet.

Gåvor

Plusgiro: 512874-9

Webbsida

http://blogg.selma.f.se/